SPETEC® STOP H100

En-komponent, hydrofob pur massa avsedd för tätning i betong, murverk och sandiga jordar, även när stort läckage eller forsande vatten påträffas.

* Tätning av sprickor – icke rörliga
* Vattenläckor – höga flöden
* Gas- och vattentätning
* Markstabilisering
* Injektering av avloppsrör
* Membraninjektering
* Manhole-tätning
* Säkring av tunnel-ansikte

Produktinformation

  • Vikt:20 Kg