Kylhuset, Göteborg

Renoverad fasad:
Fasadens betong började falla sönder på Kylhuset.
Det åtgärdades med rostskyddande primer och ett snabbhärdande lagningsbruk.

Produkter som användes:
Structurite R4
Structurite Primer