Motorvägstunnel, Tanumshede

DESOI HP-60 manuell handpump för cement användes för injektering i slangsystem.