P-Garage, Mölndals sjukhus

Ett sjukhus är igång dygnet runt.
Det innebär även konstant rörelse i sjukhusets p-garage. När Mölndals sjukhus behövde renovera garagets körbana valde vi därför Thoro Roadpatch som är lätt att lägga och som härdar snabbt. Jobbet utfördes vid 05:00 p.g.a minst trafik och 1 timma senare kunde de öppna körbanan för släppa på trafik igen.
Projekt: Lagning av körbana
Produkt: Thoro Roadpatch