Integritetspolicy

VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

Cementor värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar därför att alltid  skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Cementor. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Cementor samlar in och hur denna används.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som är kund till oss eller varit i kontakt med oss gällande förfrågningar, vid offerter, besiktningar, möten, mässor eller på annat sätt finns med i vårt CRM-system som t ex ett prospekt där vi gärna ser dig som en framtida kund.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Cementor i Sverige AB, org.nr. 556697-3193, med adress Lesikavägen 57, 427 40 BILLDAL är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Cementor i Sverige AB är ägare till www.cementor.se, och användare av t ex diverse konton i sociala medier, som t ex CementorAB på Instagram eller Cementor i Sverige AB på Facebook och tillsammans benämns de i detta dokument som ”Cementor”, ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Cementor har en gemensam IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs centralt av Cementor. Cementor är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

En del i vår IT-lösning sker genom samarbetspartners, det är t ex de vi köper tjänster av. Vårt CRM-system, Lagersystem, Webbhotell samt vår Lagerhantering. Dessa parter hanterar och kommer i kontakt med de personuppgifter vi har sparat.

I de fall där det behövs tecknar vi här ett Biträdesavtal.

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och och eventuella returer. Om du t ex kontaktar oss via vår hemsida så sparar vi också in dina personuppgifter rörande detta, i t ex form av ett sparat mail. (personuppgifter här är t ex Ditt Namn)
Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos Cementor, besöker www.cementor.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Cementor behandlar information om de varor som du har köpt. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar eventuellt även språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på www.cementor.se

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

* För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
* För att ge dig information om och behandla dina beställningar som tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden.
* För att leverera dina köp till din angivna adress
* För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
* För att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
* För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
* För att kunna erbjuda bonus och andra förmåner kopplade till ditt personliga medlemskap
* För att kunna besvara dina frågor
* Bjuda in till event, produktinformation eller utbildningar.
* Kundundersökningar
* För att kunna skicka ut Säkerhetsdatablad på våra produkter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Cementor behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter i vårt lagersystem sker med den lagliga grunden för att Cementor ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring
Cementor kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål via direktkontakt till dig. Baserat på tidigare beställningar eller samtal om produkter.

Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta oss och anpassa genom vilka kanaler du önskar att Cementor kontaktar dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

* Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.
* Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

* Leverantörer av IT-system inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för Cementors kunduppgiftshantering och lagersystem.
* Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av Cementors kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
* Vi skickar endast de uppgifter som behövs

 

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

* Cementor vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Cementor lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Cementor ger du medgivande till Cementor att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Cementors IT-system. Som kund hos Cementor sparas dina personuppgifter så länge tills du själv aktivt meddelar oss för borttagning av personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras.
Du kan kontakta oss på info@cementor.se eller 031-910070 och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Cementor har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta Cementor på info@cementor.se eller 031-910070.

* Cementor är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.
* Om du har lämnat ett samtycke till Cementor avseende Cementors personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta oss.
* Cementor har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Produkt- och säkerhetsdatablad

Här hittar ni våra produktblad och säkerhetsdatablad i alfabetisk ordning.

Läs mer

Vill du bli kontaktad?

Välj hur du vill bli kontaktad genom att kryssa i en ruta och fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till Er så fort som möjligt.

Kontakta oss