PowerInject 303 GO

Den kompakta, robusta och kraftfulla membranpumpen
LE-303 är utformad för professionell service på plats.
Den är byggd så att en stor yta av membranet tillsammans med de stora dimensionerna hos sugventilen
gör sugning av höggradigt visköst material lättare.
Pumpen är utrustad med en returslang med kulventil som avlastar trycket i pumpen och materialslangen .

Flöde: 1,9 lit/min
Behållare: 6 lit
Tryck: 0-200 bar

Produktinformation