Balkongrenoveringar, Södertälje

Renoverade balkonger:
THORO-SYSTEMET användes framgångsrikt för lagning och renovering av 750 balkonger och skärmväggar på 11 st bostadshus i Södertälje.
Balkonggolven behandlades även med en 2 mm PUR-beläggning. Skärmväggar och undersida behandlades med Thoroseal FX110.

Projekt:
Laga och renovera balkonger
Produkter som användes:
Structurite 100
Structurite R4
ThoroSeal FX110
Hermapur 1100
Monepox Primer