Fasadrenovering, Gårdsten

Projekt: Renovering av fasader i bostadsområdet
norra Gårdsten, nordost om Göteborg.
Utförande År: 2008–2012
Yta: Cirka 22 000 kvadratmeter.
Produkter Thoroseal, Thoro Acryl 60, Thoro Structurite lagningsbruk
Entreprenörer: CBS Bygg och Adolfssons Måleri

Thoroseal är känd för sin vattentätande och skyddande
egenskap. Den slammade ytan ger betongelement en väderbeständig
och underhållsfri yta. Thoroseal  har en
realkaniserande inverkan på karbonatiserad betong och
förhindrar också korrosion av förekommande järnpartiklar i
betongytan.
Innan slamman appliceras repareras skador i betongen
med bland annat  Thoro Structurite R4, Thoro Structurite 100