P-däck, Hisings Backa

Renovering av P-garage. Sprickor och karbonatiserad betong borttagen och reparerad med Structurite R4.

Gjutningar gjorda med Structurite FR. Armering primad med Structurite Primer då risk för klorider förekommer