Thoro Structurite FR

Ett flytande, självkompakterande lagningsbruk.

 

Användningsområde

THORO STRUCTURITE FR är ett färdigblandat, flytande lagningsbruk, särskilt lämplig där en återuppbyggnad eller förstärkning av konstruktionen krävs.
Produkten är även lämpad för applikationer där omfattande armering ger trånga passager. Ingen vibreringsutrustning behöver användas för att komprimera bruket.
Typiska användningsområden är bl a lagningar av betongbalkar, pelare, broar, kantbalkar, framkanter på balkonger och betonggolv.

Fördelar

Hållfasthet
• bra vidhäftning
• ingen aggressiv ballast

Utförande
• snabb hållfasthetsutveckling
• hög slutlig hållfasthet

Lätt att applicera och kostnadseffektiv
• kan hällas eller pumpas
• en komponent, endast vatten tillsätts
• självflytande och självkomprimerande
• ingen separation eller utfällning

Säkert resultat
• färdigblandat, garanterar en konstant kvalitet

Miljövänlig
• cementbaserad

 

ISO och Exponeringsklasser

THORO STRUCTURITE FR möter kraven på klass R4 enligt EN 1504-3. Exponeringsklasser: X0, XC4, XS3, XD3, XF4.

Produktinformation

9. Applicering

9.1 Underlagets kvalitet

Underlag är normalt oarmerad eller armerad betong. Alla ytor måste vara rena, fria från damm och lösa partiklar.
Samtliga spår av föroreningar som olja, fett, kemikalier och cementslam måste avlägsnas.
Det rengjorda underlaget måste vara hållfast och ha en dragstyrka >1.5 N/mm². Frilagd armering blästras.

9.2 Förbehandling av underlaget

Avlägsna all skadad betong ned till fast underlag. Avlägsna all betong från frilagd armering för att ge minst 10 mm täckskikt och 50 mm i varje ände. Blästring rekommenderas. Avlägsna all lös rost och flagor från armering genom blästring; stålborstning rekommenderas inte. Vid förekomst av klorider är det ett måste, att rengöra ned till rent stål varefter två skikt med THORO STRUCTURITE PRIMER appliceras. THORO STRUCTURITE FR appliceras vanligen med hjälp av formsättning. Grundlig förbehandling av underlaget samt noggrann formsättning är viktigt för att få en lyckad gjutning och ett hållfast utförande med THORO STRUCTURITE FR. Formsättningen måste anpassas till ändamålet och särskild vikt bör läggas vid: • tätning av formen • ventilering av överskottsluft (särskilt vid gjutning av valv) • öppningar för förfuktning av underlaget • öppningar för dränering av överskottsvatten • öppningar som medger en effektiv påfyllning och/eller inpumning av materialet. Som med all konstruktionsbetong kan lagningar påverka konstruktionens hållfasthet och under sådana omständigheter bör en professionell konsult anlitas. När appliceringar i tjocklekar > 50 mm behöver byggas upp på betongen rekommenderas tilläggsarmering med armeringsjärn eller armeringsnät. 9.3 Blandning Våtdensitet ca 2.30 kg/dm³ Öppentid ≥ 30 minuter Initial härdtid 4-5 timmar Slutlig härdtid 6-8 timmar Blandningsvätska rent vatten 2.35 l (2.2 – 2.5l)/25 kg pulver (plastisk konsistens) 2.90 l (2.5 – 3.0l)/25 kg pulver (rinnande konsistens) Under vissa omständigheter är det lämpligt att blanda THORO STRUCTURITE FR med en blandningsvätska bestående av 1 del THORO ACRYL 60 och 3 delar vatten. Tillsätt THORO STRUCTURITE FR pulver gradvis till vattnet under omrörning med en borrmaskin och visp eller med en tvångsblandare. Blanda tills en homogen massa bildats och låt vila i ca 3 minuter får att ge fullständig mättnad. Blanda igen om det behövs. Överskrid inte den maximala vätskemängden. Blanda inte för hand. Blanda inte mer material än vad som kan appliceras inom 30 minuter (vid 21°C). Efterblanda inte.

9.4 Applicering

Applicera inte THORO STRUCTURITE FR vid temperaturer över 35°C eller under 5°C eller när temperaturen beräknas falla under 5°C inom 24 timmar. Applicera inte THORO STRUCTURITE FR på fruset underlag. Häll THORO STRUCTURITE FR i formen när underlaget är väl genomfuktat. OBS! Det får inte förekomma något fritt stående vatten. Skikttjockleken bör vara mellan 10 och 100 mm. Häll THORO STRUCTURITE FR i jämn takt genom de olika öppningarna i formsättningen för att uppnå en säker och fullständig självkomprimering. Vid tjocklekar > 100 mm, konsultera vår tekniska avdelning.

 

9.5 Härdning

Låt formen sitta kvar i minimum 24 timmar, om möjligt gärna längre, för att få bäst härdningsförhållande för THORO STRUCTURITE FR. Om det finns fria färdiga ytor rekommenderas att dessa täcks över med fuktig väv eller plast. Sätt- och härdtider varierar, beroende på omgivande temperatur och förhållanden i övrigt.

 

9.6 Rengöring och spill

Material som inte härdat kan lätt tvättas bort med vatten.

  • Vikt:25 Kg