Vårat sortiment för betongrenovering är brett och täcker många varierande användningsområden. Nästan alla av våra produkter är utformade just för renovering av betong. Hos oss hittar ni lagningsbruk, skyddande slammor/coatings, färg m.m.

Vi har produkter för golv och vägg som löser era konstruktionslagningar och vi jobbar tillsammans med hela byggsektorn när det gäller betongrenovering och vattenläckage/vattentätningsproblem.

Några av användningsområden för våra produkter är:

• Betonggolv
• Vägar
• Körbanor på broar
• Golv i industrilokaler
• Landningsbanor och plattformar
• Potthål i betong
• Nytt ytskikt på balkonggolv och på terrasser
• Ytskikt på betonggolv t.ex källare
• Finsats innan klinker
• Golv i ex P-däck, garage
• Nytt eller lagning av lastkajer
• Broar

Några fördelar med våra produkter är:

• Hållfasthet
• Kostnadseffektivt
• Lätt att applicera
• Miljövänliga