Thorogrout GP

THORO GROUT GP är ett krympfritt cementbaserat injekteringsbruk lämpligt för en mängd olika appliceringar, t.ex. vid gjutning av maskinfundament, bjälklag, pelare och förankring, ingjutning av rörledningar samt förankring av bultar.
• Tjocklekar upp till 100 mm

 

 

Produktinformation

Förpackning: 25kg säck

Blandning:
Våtdensitet >2.10 kg/dm³
Öppentid > 60 minuter
Initial härdning: 3,5 timmer

Blandningsvätska: rent vatten 4 liter/25 kg pulver (4,0-4,6 liter/25 kg pulver Vattenmängden påverkar flytförmågan. Vattenmängden beror på den flytförmåga som krävs för appliceringen