Vattentätning sker under markytan och detta kräver produkter av kvalitet. I denna kategori har vi produkter för både aktiva vattenläckor och för nyproduktion i förebyggande syfte. Vi har cementbaserade produkter, svällande injekteringspolyuretan,
bentonitband, svällband samt system för injekteringsslang m.m.

Några av användningsområden våra produkter inom vattentätning täcker är:

• Tätning av vattenläckor i betong, murverk och
avlopp där rörelse och sättning kan uppstå.
• Vattentätande av vattenläckor i byggnadsgrunder som t.ex.
ytterväggar, mellanväggar, sekanta pålningsväggar, kantbalkar,
Avloppsrör kulvertar och reservoarer.
• Tätning-skikt i ”vattenbärande” sprickor och fogar i
tunnelsegment.
• ”Gardin”-injektering bakom tunneln, betong, tegel och
avlopp väggar i större ytor.
• Injektion av vattentätnings-membran och foder i tunnlar.
• Tätning av vattenläckor i byggnadsgrunder som t ex
ytterväggar, mellanväggar, sekanta pålningsväggar, kantbalkar,
avloppsrör, kulvertar och reservoarer
• För direktanslutningar av avloppsrör.
• För snabb förankring av bultar, rör, räcken, sanitetsutrustning
etc.
• För att fylla segmentskarvar och fogar i betong- och
tegeltunnlar, avloppssystem, gruvor mm.

Några fördelar med våra produkter är:

• Fria från klorider, aktiverar inte korrosion av armeringsjärn
• Expanderar vid härdning, detta garanterar en permanent
vattentät försegling
• Mekaniska egenskaper motsvarande betong
Kostnadseffektiv
• Extremt snabb härdning för tätning av aktiva läckor
• Stoppar vatten, ingen injektions utrustning krävs
Lätt att applicera
• Blandas endast med vatten
Miljövänlig
• Cementbaserad, innehåller inga toxiska ämnen
• WQA dricksvatten certifikat 2014