Nya Ullevi, Göteborg

Ullevi invigdes 1958 och har sedan dess genomgått en rad ombyggnader och fått olika förstärkningar genomförda för att klara dagens krav vid evenemang.

Sommaren 2014 fick Fogspecialisten AB i uppdrag att byta uttjänta fogar på den översta läktaren och omkonstruera dilatationsfogarna. Uppdraget fortlöpte med renovering av betongskador i en mycket stor omfattning. Även Markbygg gjorde stora delar.
Ytorna slammades sedan med en ljusgrå slamma som återställer arenans ytor till ett ursprungligt utseende och ger en halkskyddande funktion.

Flera av våra produkter användes, bland annat Thoroseal, Structurite 100, Structurite R4, Structurite FR, Thorogrout GP