Renovering av balkonger, Norrköping

Renoverade balkonger:
THORO-SYSTEMET användes framgångsrikt för lagning och renovering av balkonger och skärmväggar på bostadshus i Norrköping.
Balkonggolven behandlades även med en 2 mm PUR-beläggning. Skärmväggar och undersida behandlades med ThoroSeal FX110.

Projekt:
Laga och renovera balkonger
Produkter som användes:
Structurite 100
Structurite 300
Structurite FR
Structurite Primer
ThoroSeal FX110

Hermapur 1100
Monepox Primer