2K Pneumatisk kolvpump PN-1436-2K

PN-1436-2K kan uppnå ett maxflöde på 18 lit/min vid blandningsförhållande 1:1.
På grund av dess stora ventiler och kolvar kan man även använda högvisköst material utan problem. För 2-komponents injekteringsmaterial.


	  

Produktinformation