Borrhålstätning

Borrhålstätningar med inre plaströr används främst inom gruv- och tunnelindustrin för att täta borrhål eller för fyllning.
Material som syntetiska hartser, mineralmaterial etc. injekteras genom borrhålstätningar för konsolidering av det omgivande berget / marken. Det speciella med plastborrhålstätningar är att de kan lätt borras ut om det behövs.

Produktinformation