Epicol INJ LV

EPICOL INJ LV är ett epoxiharts med låg viskositet för injektering vid strukturell reparation av sprickor och mikrosprickor i torr
eller våt betong.

EPICOL INJ LV kan användas som lim för vidhäftning och
förankring.

KEMISK RESISTANS:
God kemisk resistans mot alkalier, petroleumderivat, syra, utspädda organiska syror, salter och lösningar. För mer information vänligen kontakta RESIPLAST NV

EGENSKAPER:
Låg viskositet
För torr och våt användning
Tränger djupt in i mikrosprickor
Fritt från lösningsmedel
Utmärkt vidhäftning mot betong
Lång öppentid

 

FÖRPACKNING: (standard)
Set med 1 kg: A 0,77 kg + B 0,23 kg
Finns även i set 3 kg

Kontakta oss angående större förpackningar.

Produktinformation

Förpackning: 1kg