Hermapur 1104

Elastisk, ånggenomtränglig, väderbeständig , glansig, pigmenterad polyuretanbeläggning för terrasser och balkonger.
HERMAPUR® 1104 är ett 1-komponent, lösningsmedelsbaserad , elastiserad, pigmenterat beläggningssystem med god mekanisk och kemisk beständighet (vatten, alkalier, saltlösningar , salter, utspädda syror, mineraloljor etc).
Bra UV-beständighet.

Produktinformation