SPETEC® SEAL F400

En-komponent, hydrofob fogmassa avsedd för tätskikt i betong, murverk och sandiga jordar, även när stort läckage eller forsande vatten påträffas.

Användningsområden:
* Tätning av sprickor – rörliga och icke rörliga
* Expanionsfogar
* Gas- och vattentätning
* Injektering av avloppsrör
*  Manhole-tätning

Egenskaper:
* Anpassningsbar reaktionstid
* Reagerar med vatten till en flexibel, sluten cell polyuretan
* Bildar en kemiskt resistent barriär
* Tätning erhålles på mycket kort tid
* Efter härdning så varken krymper eller sväller materialet.

 

Produktinformation

  • Vikt:20 Kg

Film