SPETEC® SEAL GT350

MDI-baserad, hydrofil, enkomponents, lågvisköst, flexibelt injekteringsharts av polyuretan utan lösningsmedel och ftalater för vattentätning.

I kontakt med vatten expanderar SPETEC® SEAL GT350 och fungerar som en permanent vattentätning inuti en spricka eller fog.


Fördelar:

• Enkomponents, hydrofilt PU-harts för extra vattentätning tack vare efter-expansion.
• Snabb reaktion med omedelbar ökning av viskositeten.
• Reaktionen kan accelereras med hjälp av SPETEC® Gen Acc.
• Kan injekteras som en- eller tvåkomponents i kombination med vatten. Maximal mängd vatten = 200 %.
• Skumningsfaktor 4,5 – 7 ggr.
• Härdad polyuretan är mycket flexibel och passar perfekt för strukturer där en hög grad av sättning och förflyttning kan förekomma.
• Härdad polyuretan är ofarlig för miljön och motståndskraftig mot biologiska angrepp.

 Användningsområde

• Spärrning av vattenläckor i betong, murverk och avlopp där förflyttning och sättning kan förekomma.
• Spärrning av vattenläckor i fundament som membranväggar, plåtar för pålning och sekantpålar.
• Tätning av vattenbärande sprickor och fogar i tunnelsegment.
• Ridåinjektering bakom tunnel-, betong-, murverks- och avloppsväggar.
• Injektering av undermåliga membran och foder i tunnlar och byggnader.

Produktinformation

  • Vikt:10 Kg

Film