SPETEC® STOP H100

En-komponent, hydrofob pur massa avsedd för tätning i betong, murverk och sandiga jordar, även när stort läckage eller forsande vatten påträffas.

* Tätning av sprickor – icke rörliga
* Vattenläckor – höga flöden
* Gas- och vattentätning
* Markstabilisering
* Injektering av avloppsrör
* Membraninjektering
* Manhole-tätning
* Säkring av tunnel-ansikte

 

1. Beskrivning
Enkomponents, hydrofobiskt, vattenreaktivt injekteringsharts av
polyuretan utan lösningsmedel och ftalater med slutna celler och
låg viskositet för stabilisering och tätning av stora vattenläckor.
I kontakt med vatten expanderar SPETEC® STOP H100 och fungerar
som en permanent vattentätning inuti en spricka eller fog.

2. Fördelar
• Enkomponentssystem.
• Olika reaktionstider är möjliga genom justering av procentandelen SPETEC® Gen Acc (accelerator). För att få en ännu
snabbare reaktion finns även SPETEC® Gen Acc Fast.
• Härdad polyuretan har hög hållfasthet och god kemisk
beständighet (kontakta vår tekniska service för mer information).
• Härdad polyuretan är ofarlig för miljön och motståndskraftig
mot biologiska angrepp.

3. Användningsområden
• Tätning av vattenläckor med stort flöde och högt tryck.
• Spärrning av vattenläckor i fundament som membranväggar,
plåtar för pålning och sekantpålar.
• Stabilisering och tätning av stora sprickor, håligheter och
grusskikt.
• Injekteringar före och efter i gruvor, tunnlar, rörskarvar,
borrning och sprängning samt TBM-användningar.
• Injekteringar i kombination med cementbaserat bruk
(”combi-grouting”).
• Sprick- och grusskiktsinjekteringar i betongstrukturer.
• Jordstabilisering och förankring i porös sten.
• Tätning av avloppsvattenläckor och avloppsstabilisering.
• Sondinjektering för stålrör.
• Manhålsinjektering.

4. Användning
Anmärkning: Följande är en typisk användningsbeskrivning.
Kontakta vår tekniska service vid andra arbetsplatsparametrar.

 

 

 

 

 

Se internationella referenser på www.spetec.com

Produktinformation

• Tätning av vattenläckor med stort flöde och högt tryck.
• Spärrning av vattenläckor i fundament som membranväggar,
plåtar för pålning och sekantpålar.
• Stabilisering och tätning av stora sprickor, håligheter och
grusskikt.
• Injekteringar före och efter i gruvor, tunnlar, rörskarvar,
borrning och sprängning samt TBM-användningar.
• Injekteringar i kombination med cementbaserat bruk
(”combi-grouting”).
• Sprick- och grusskiktsinjekteringar i betongstrukturer.
• Jordstabilisering och förankring i porös sten.
• Tätning av avloppsvattenläckor och avloppsstabilisering.
• Sondinjektering för stålrör.
• Manhålsinjektering.

  • Vikt:20 Kg