Thoro Lastic S

Användningsområde:

• Som skydd mot karbonatisering av betong, med förmåga
att överbrygga sprickor upp till 0,3 mm.
• Som flexibelt, väderbeständigt ytskydd med dekorativa
egenskaper för murverk, puts och betong med hårfina
sprickor i ytan.
• Som ett ytterst hållbart, tvättbart, väderbeständigt och
dekorativt ytskikt.
• Lämpar sig inte för applicering på golv eller under vatten.

Fördelar:

Estetiskt
• Slät
• Hållbar
• Motstår frost, tö-salter, CO2
och ultraviolett ljus.
Det senare bidrar till ökad elasticitet.
• Hög elasticitet och CO2
-resistens
• Ånggenomsläppligt, låter underlaget andas
Lätt att applicera
• Färdigt att använda
• Utrustning och spill rengörs med vatten
• Miljövänlig
• Innehåller inga lösningsmedel, säker att hantera och använda

Produktinformation

Förpackning:

15 liters plast burk