Thoroseal CPB

THOROSEAL CPB vattentätningssystem finns i två varianter: (CPB 1 slamma och CPB 2 puts) för vattentätning av betong och cementbaserade underlag. Vid applicering på betong eller murverk bildas olösliga kristaller, som utvecklas i de vattenförande kapillärporerna och effektivt blockerar vandringen av vatten och garanterar permanent vattentäthet under konstruktionens livscykel. THOROSEAL CPB är en blandning av utvald cement, fint graderad sand och fuktaktiverade kemikalier. THOROSEAL CPB 1 bildar tillsammans med vatten en slamma som appliceras direkt på betong, murverk och cementputs för att ge ett vattentätt skikt. Produkten kan också användas i pulverform på horisontala konstruktionsfogar som ytterligare vattentätning. THOROSEAL CPB 2 bildar en puts med brukskonsistens som är lämplig för stödreparationer, för att forma hålkäl, och i kombination med THOROSEAL CPB 1, som vattentätning på olika underlag inklusive murverk och kraftigt urlakad betong där kalkutfällningar misstänks. Produkten kan också användas som en vattentät avjämning där gångtrafik förekommer.

Produktinformation

  • Vikt:25 Kg