Uppblåsbara packers

Uppblåsbara packars används vid injektering i många områden inom borrteknik t ex i tunnlar.
Dessa injekteringar kan utföras för t ex förbättring av mekaniska egenskaper eller för tätningsändamål och inom området för borrhåls-mätteknik. Uppblåsbara packers används för testinjekteringar, vattentrycktester, och för geologiska spaningsborrhål.

Produktinformation