Waterpack AQ

Text till bild:
1. Skum eller likvärdigt som stöd för tätningsmaterialet.
2. Waterpack AQ, minst 100mm.
3. Thoro Waterplug, se produkt här.

Waterpack AQ är ett elastiskt tätningsmaterial avsett att förhindra vattenläckage från vägg-, rör- och kabelöppningar i källare eller likvärdigt. Hindrar stillastående och strömmande grundvatten från att tränga in.

Användningsområden
• Förseglar alla typer av väggöppningar:
• Tätning kring slangar.
• Kabelöppningar.
• Trummor och rör.
• Tätning kring elkablar.
• Förhindrar att eventuella gasläckage tränger in utifrån.

Produktinformation

Förpackning:

Korvar:  600 ml
Patroner: 310 ml